AKTUÁLIS

8264 Szigliget,
Kossuth u. 53.

Tanáraink 2023/2024. tanév

 

NÉV

FELADAT

OSZTÁLYFŐNÖKSÉG

Dömötöri Józsefné

intézményvezető, tanító,

pedagógia tanár

7. osztály

Németh Andrea

intézményvezető-helyettes, tanító

 

Császár László Tiborné

tanító, munkaközösség vezető

3. osztály

Tóth Miklós

fizika tanár

 

Czilli Regina

magyar nyelv és irodalom, dráma és színház tanár

6. osztály

Dér Krisztina

tanító, ének-zene tanár

5. osztály

Fésűné Bálint Gizella

tanító, digitális kultúra 3., 4., 5. 6. osztály

 

Marton Adrienn

testnevelés 4-8. osztály

 

Orbán Melinda

matematika, kémia, informatika, technika tanár 5-8. osztály

 

Papp-Szarka Emőke

hitoktató

 

Sötét Éva

angol tanár

 

Szabó Judit

tanító, néptánc oktató

 

Szabó Sándor Pál

tanító, DÖK segítő pedagógus

 

Szabóné Marton Mónika

tanító

2. osztály

Szalai-Telegdi Rita

biológia tanár

 

Szájer Béla

természettudomány, rajz, földrajz tanár, munkaközösség vezető

7. osztály

Varga Istvánné

tanító

4. osztály

Verő Katalin

tanító, történelem, gyermek- és ifjúságvédelemi

kapcsolattartó

1. osztály

Zakár Brigitta Gabriella

angol tanár

 

Kocsis-Lakatos Rita

gyógypedagógiai asszisztens

 

Plánki Edit

gyógypedagógiai asszisztens

 

Schuszter Katalin

gyógypedagógus