AKTUÁLIS

8264 Szigliget,
Kossuth u. 53.


 A legrégebbi emlékek a század elejére nyúlnak vissza . Kezdetben egy tanerős iskola volt. Lakits József igazgató tanította a gyerekeket 1 csoportban. 1928-ban már három tanító látta el ezt a feladatot , részben osztott csoportokkal.
Itt említhetjük Dömötörné , Heinrich Károly , Szívós József nevét . Szívós József szigorú tanítóként él az idősebbek emlékezetében. 40 évig nevelte a falu gyermekeit kántortanítóként , majd később igazgatóként . A tantermek a vár alatt levő épületben kaptak helyet.
1945. után Eszterházy János gróf kastélyát iskolaépületnek nyilvánították , és így bővült a tantermek száma. Még 1957-ben is részben osztott az alsó tagozat . Mivel a volt grófi kastélyban csak 5 tantermet tudtak kialakítani , továbbra is működött 2 osztály a vár alatt Ekkor Somfai György volt az igazgató , aki 1964- ig . vezette az iskolát . Nyugdíjba vonulása után megbízott igazgatóként Miklósi Emil majd Villányi Károly , utána Horváth Vilmos volt a Szigligeti Általános Iskola Igazgatója . Közben a régi kastélyépület állaga egyre romlott, életveszélyessé vált , ezért ki kellett költözni az épületből. Minden lehetséges szükségtanteremben folyt a tanítás : kultúrházban, sportöltözőben , gyakorlati műhelyben stb Az iskola épületét lebontották , és a régi iskola alapterületén elkezdődött az iskola újjáépítése. A mai iskola két szakaszban épült fel. Az első 1977- ben , a második 1979 - ben fejeződött be. Azóta minden osztályterem ebben az épületben kap helyet.