AKTUÁLIS

8264 Szigliget,
Kossuth u. 53.

 

Benkő Katalin tanító, technika szakos tanár, fejlesztő pedagógus, intézményvezető
Dömötöri Józsefné tanító, pedagógia tanár, etika, intézményvezető-helyettes
Balassáné Molnár Edit gyógypedagógus
Csák Enikő tanító
Császár Lászlóné tanító, etika
Dér Krisztina tanító, ének-zene
Horváth Tibor György matematika, műszaki, informatika szakos tankönyvíró tanár
Horváthné Kiss Marietta informatika szakos tanár
Horváthné Puskás Judit történelem, hon- és népismeret
Czilli Regina magyar nyelv és irodalom
Mezeyné Verő Katalin tanító
Mile Pál testnevelő
Sötét Éva angol nyelv, történelem
Szabóné Marton Mónika tanító
Szájer Béla rajz, földrajz
Szi- Miklós Emőke hitoktató

Tóth Ildikó

Papp-Juhász Judit

biológia, fizika, kémia, földrajz

tanítőnő