AKTUÁLIS

8264 Szigliget,
Kossuth u. 53.


“A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (1) Az állami általános iskolában az etika óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hittan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.”
A törvény értelmében a leendő elsősöknek április 30-ig, a többi évfolyamon tanuló diákok szüleinek május 20-ig kell nyilatkozni arról, hogy az iskolai etika, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyat választják. A hit- és erkölcstan oktatását a történelmi egyházak hitoktatói végzik.
Iskolánkban a következő egyházak jelezték szándékukat a hit- és erkölcstan oktatására:

Egyház Kapcsolattartó
Katolikus Egyház
Hit Gyülekezete
Szi- Miklós Emőke hitoktató